Profesional dan Amanah: Kisah Nabi Musa Alaihisalam

ImageKisah Nabi Musa dari Surah al-Qasas

(23) Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (haiwan ternakan), dan ia menjumpai di belakang orang ramai itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: “Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?” Kedua wanita itu menjawab: “Kami tidak dapat memberi minum (ternakan kami), sebelum pengembala-pengembala itu membawa pulang (haiwan ternakan mereka), sedang bapa kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.”

(24) Maka Musa memberi minum ternakan itu untuk (menolong) keduanya, ke-mudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: “Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang Engkau turunkan kepadaku.”

(25) Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: “Sesungguhnya bapaku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternakan) kami.” Maka tatkala Musa menemui bapanya (Syu’aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu’aib berkata: “Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.”

(26) Salah seorang wanita itu berkata: “Ya bapaku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (bersama kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (bersama kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Ulasan

Dari kisah yang Allah rakamkan dalam al-Qur’an ini para ulama’ tafsir mengambil kesimpulan bahawa 2 ciri utama pekerja yang terbaik ialah ‘kuat’ dan ‘amanah’.

 

Mohd Riduan Khairi & Mohd Radzi Othman

PPY Borneo, Kota Kinabalu Sabah

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s