Amanah – Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di

Amanah

Gambar hiasan: Tuaran. Ihsan R&R Capture, 2013

Gambar hiasan: Tuaran. Ihsan R&R Capture, 2013

Adalah perkara yang seseorang manusia dipercayai memikulnya, meliputi semua amanah yang ada, termasuk antara dia dengan Allah, di mana dia dipercaya untuk melaksanakan kewajipan dan meninggalkan yang diharamkan. Bila semua dilaksanakan bererti menunaikan dan menjaga amanah.

Sebaliknya meninggalkan sebahagian kewajipan, khususnya yang bersifat tersembunyi yang tidak diketahui sesiapapun kecuali Allah atau lancing melanggar sebahagian yang diharamkan, bererti menelantarkan amanah dan lebih tepat ialah khianat.

Termasuk amanah antara sesama manusia ialah dalam masalah darah, harta dan hak-hak mereka. Sesiapa yang memenuhi hak tersebut, bererti dia telah menunaikan amanah dan menjaganya. Sebaliknya, sesiapa yang melanggarnya, meremehkan atau mengkhianati bererti telah berbuat khianat.

Ringkasan Tafsir as-Sa’di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s