Pidato Berkesan: Berkata Benar dengan Landasan Ilmu

Pidato Berkesan: Berkata Benar dengan Landasan Ilmu

Siri Teknik Pidato Berkesan

Firman Allah maksudnya, “Katakanlah: “Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.” “ (Surah Yusuf: 108)

Firman Allah maksudnya, “Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalanp-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (Surah Al-Ahzab:70-71)

Kebenaran itu tidak lain tidak boleh tidak perlu kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah yang sahih. Itulah hakikat kebenaran sebagaimana tercantum dalam pembukaan Rasulullah acapkali baginda ingin berpidato. Ia dinamakan sebagai khutbatul hajah.

“Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama, setiap yang diada-adakan adalah bid’ah dan setiap bid’ah itu sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka.” (Riwayat Imam Ahmad (I/392-393), Abu Dawud (no.1097,2118), An-Nasa’I (III/104-105), At-Tirmidzi (no.1105), Ibnu Majah (no.1892), Al-Hakim (II/182-183), Ath-Thayalisi (no.336), Abu Ya’la (no.5211), Ad-Darimi (II/142), dan Al-Baihaqi (III/214, VII/146) dari Abdullah bin Mas’ud Radhiallahu anhu dan hadith ini diperakui kesahihannya.)

Tidak sedikit dari penceramah dan pemidato berasa gusar untuk menyatakan kebenaran sesuai dengan dalil. Terlebih lagi jika apa yang ingin disampaikan itu tidak favor atau menyebelahi kepada kehendak audiens. Maka jatuhlah sebahagian penceramah yang mengejar keredhaan pendengar.

Walhal Allah telah secara jelas menjanjikan ampunan dan kebaikan dalam usaha yang dilandasi dengan kebenaran. Abdullah ibnu Mas’ud berkata bahawa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْد إِلَى اْلبِرِّ وَإِنَّ اْلبِرَّ يَهْدِي إِلَى اْلجَنَّةِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُوْنَ صِدِّيْقًا. وَإِنَّ اْلكِذْبَ يَهْدِي إِلَى اْلفُجُوْرِ وَ إِنَّ اْلفُجُوْرِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ خَتىَّ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

“Sesungguhnya benar (jujur) itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke syurga, dan seseorang itu berlaku benar sehingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq (yang sangat jujur dan benar). Dan dusta menuntun kepada curang, dan curang itu menuntun ke dalam neraka. Dan seorang yang dusta sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (riwayat Al-Bukhari) 

Kisah Keuntungan Orang Yang Berkata Benar

Dikisahkan dari Abdur Razzaq bin Sulaiman bin Ali bin Al-Ja’d ia berkata, “Aku pernah mendengar ayahku bercerita, ‘Suatu hari Khalifah Ma’mun didatangi peniaga-peniaga batu permata, lalu ia membanding-bandingkan barang dagangan yang mereka bawa. Kerana ada urusan maka khalifah masuk ke dalam dan kemudian keluar semula. Ketika ia keluar semua yang hadir bangun berdiri kecuali Ibnu Al-Ja’d yang tidak berdiri. Lalu Ma’mun melihatnya seakan-akan menunjukkan perasaan marah dan mengajaknya bicara empat mata. Kemudian terjadi dialog berikut:

Ma’mun: Ya Syaikh! Mengapa engkau tidak berdiri untukku seperti teman-temanmu yang lain?

Ibnu Ja’d: Wahai mulia Amirul Mukminin, itu aku lakukan kerana hadith yang kami riwayatkan dari Nabi.

Makmun: Cuba sebutkan hadith itu.

Ibnu Ja’ad: Aku mendengar Al-Mubarak bin Fudhaalah berkata, ‘Aku mendengar Al-Hasan berkata, ‘Rasulullah bersabda maksudnya, “Barangsiapa yang suka jika orang-orang berdiri untuknya maka tempatnya di neraka.”

Kemudian Ma’mun tertunduk memikirkan hadith itu, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, ‘Aku tidak membeli batu permata kecuali dari Syaikh ini.” Abdur Razzaq berkata, “Maka hari itu Ma’mun membeli batu permata dari Syaikh berharga 30,000 dinar.” (Diriwayatkan oleh Al-Khattabi dalam Tarikh Baghdadi, adz-Dzahabi dalam Siyar dan Tahzibul Kamal)

Syaikh Al-Albani berkata, “Tindakan Ali bin Al-Ja’d perawi thiqah dan kuat hafalannya itu dikuatkan oleh firman Allah yang maksudnya, “Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Dan memberikan rezeki dai arah yang tidak disangka-sangka.” (Terjemahan Surah At-Talaq: 2-3)

(Sumber: Al-Isyaratu Ila Ahkami Al-Isti’dzan Wa Adab Az-Ziyarah oleh Ibrahim bin Fathi bin Abdul Muqtadir. Terjemahan oleh Ali Nur dengan judul Inilah Cara Bertamu menurut Tuntunan Rasulullah terbitan Darus Sunnah (2005)) 

Tidak Menjawab Soalan Yang Tidak Diketahui Jawapannya

Nabi kita adalah susuk paling mulia dan paling tahu tentang Islam. Namun begitu, ketika baginda ditanya tentang sesuatu yang belum diketahui, baginda diam, atau meresponnya dengan mengatakan : La adri (aku tidak tahu).

Dari Muhammad bin al Munkadir, ia mendengar Jabir bin ‘Abdillah Radhiyallahu anhuma bercerita : “Aku pernah sakit. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersama Abu Bakar Radhiyallahu anhu menjengukku dengan berjalan kaki. Baginda mendatangiku saat aku pengsan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengambil air wudhu dan memercikkan air wudhunya kepadaku sehingga aku sedar”. Aku bertanya : “Wahai, Rasulullah. Bagaimana cara aku menangani urusan hartaku? Apa yang harus aku lakukan terhadap hartaku?” “Baginda tidak menjawab dengan sesuatu pun, sampai akhirnya turun ayat tentang pembagian warisan”. (riwayat al Bukhari kitab Berpegang Teguh Dengan Kitab dan Sunnah & Muslim kitab Faraid)

Imam al Bukhari meletakkan hadith ini pada bab : (artinya) Nabi, (bila) ditanya tentang sesuatu yang belum turun wahyu padanya, baginda mengatakan “aku tidak tahu”, atau tidak menjawab, sampai turunnya wahyu; tidak berkata berdasarkan ra`yu atau qiyas merujuk firman Allah Subhanahu wa Ta’ala (Surah Al-Fatir ayat 31): “Dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.” (Lihat Fathul Bari 13/290) 

Tatkala Rasulullah SAW ditanyakan mengenai tempat yang terbaik dan terburuk di bumi, maka Nabi SAW menjawab, ‘La adri’ sehingga datang Jibril kepada Baginda dan ditanya kepada Jibril. Jibril menjawab, “La adri.” Sehingga kemudian Allah taala sendiri yang memberitahu kepada Baginda bahawa tempat yang terbaik adalah masjid, manakala tempat yang terburuk adalah pasar.” (riwayat oleh Ahmad, Abu Ya’la, Al-Bazzar dan Al-Hakim daripada Ibnu Umar) 

Wallahuaklam

Dari Nafi’ diriwayatkan, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu ‘Umar tentang satu persoalan. Beliau menundukkan kepalanya dan tidak memberikan jawaban. Orang-orang mengira beliau tidak mendengar pertanyaannya. Laki-laki itu kembali bertanya :

“Semoga Allah merahmati Anda, apakah Anda tidak mendengar pertanyaan saya ?”. Beliau menjawab : “Dengar, tapi saya melihat kalian semua beranggapan bahwa Allah tidak akan meminta pertanggung-jawaban kami atas jawaban kami atas persoalan yang ditanyakan kepada kami. Biarkanlah, sampai kami dapat memberi jawaban atas pertanyaanmu – semoga Allah merahmatimu -, bila memang kami memiliki bahan sebagai jawabannya. Kalau tidak, kami akan memberitahukan kalian bahwa kami tidak memiliki ilmu tentang hal itu.” (Shifatush-Shafwah oleh Ibnul-Jauzi 1/566) 

Melabur Untuk Menambah Ilmu Pengetahuan

Oleh yang demikian itu maka seorang pemidato hebat tidak boleh berhenti melabur untuk menambahkan ilmu pengetahuan ‘product knowledge’ terutama yang berkaitan bidang kerjanya.

Lihat teladan yang ditunjukkan oleh Nabi Musa Alaihisalam. Walaupun baginda Rasul yang mendapat keutamaan berbicara secara langsung dengan Allah Azza Wa Jallan tatkala menerima wahyu, namun baginda tetap bersemangat untuk menambah ilmu pengetahuan dan bersusah-payah mengembara menemui Khidir. Rasulullah sendiri walaupun baginda adalah pemidato hebat yang membuat semua telinga yang mendengar terpegun, namun tetap belajar dan menerima wahyu dari Allah hingga akhir hayat.

Berapa banyak pemidato dan penceramah yang hebat dan terkenal pada satu ketika, namun akibat tidak meng’upgrade’ ilmu pengetahuan yang mereka miliki, akhirnya mereka tidak lagi diingati dan dilupakan. Sebagai contoh sebuah senario, pada setiap tahun tatkala menyambut Ramadan atau Hari Raya, para penceramah akan mengulang-ulang cerita yang sama. Lama-kelamaan pendengar akan mula bosan. Bukan kerana penyampaiannya tidak menarik, namun yang paling asas sekali ialah kerana maklumat dan pengetahuan yang disampaikan itu tidak bertambang.

Walhal, para ulama’ menyusun 1001 kitab dan makalah membahas sesuatu bab. Seringkali kita menemui sebuah dalil yang disyarahkan oleh ulama, walaupun dalil itu ringkas namun para ulama’ mampu mengeluarkan berpuluh-puluh faedah dan ibrah. Sebagai contoh kisah Nabi Yusuf dalam AL-Qur’an, Syaikh Muhammad ibn Soleh Al-Munajjid mengarang sebuah buku mengeluarkan 1001 faedah atau ibrah dari kisah itu. Subhanallah, betapa luasnya ilmu dan pemahaman para ulama’.

Pelaburan menambah ilmu pengetahuan boleh wujud dalam beberapa bentuk. Pertama: menghadiri majlis ilmu ustaz-ustaz yang lebih senior, menghadiri majlis ilmu para ulama’ dan seminar-seminar yang berkaitan.

Khusus untuk ilmu agama, kita boleh letakkan target untuk memperuntukkan beberapa minggu atau sebulan dalam setahun untuk menghadiri majlis ilmu para ulama di Mekah atau Madinah. Antara wakyu-waktu yang giat dan banyak majlis ilmu diadakan ialah seperti pada musim haji dan bulan Ramadhan. Tau paling tidak menyempatkan diri ke acara Tabligh Akbar yang membabitkan kunjungan ulama’ besar ke negara jiran Indonesia. Lazimnya setiap tahun akan ada ulama’ besar yang hadi ke sana dalam tempoh yang agak lama untuk mengadakan majlis ilmu.

Selain itu juga pelaburan dalam bentuk bahan bacaan berupa buku-buku. Alhamdulillah revolusi mesin cetak telah memungkin masyarakat memiliki karya para ulama’ tanpa perlu bersusah-payah menyalinnya sendiri seperti sebelumnya. Jika dahulu harga sebuah kitab itu (selain ilmu di dalamnya) amat mahal kerana ia memerlukan masa sehingga berminggu-minggu untuk menyalin sebuah kitab tebal.

Letakkan target untuk memiliki kitab-kitab besar yang utama karangan para ulama’untuk dijadikan rujukan. Usahakan agar teks-teks utama seperti Tafsir Ibn Kathir, kitab hadith yang enam beserta syarahnya dan banyak lagi bahan yang akan membantu mengayakan pengetahuan. Untuk senarai detil boleh karya Panduan Menutut Ilmu oleh Syaikh Muhammad ibn Soleh al-Uthaimin dan beberapa karya ulama’ yang lain.

Mohd Riduan b Khairi

PPY Borneo ‘Membangun Citra Insan’

https://ppyborneo.wordpress.com

#komunikasi #ucapan #pidato #syarahan #khutbah #ppyborneo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s